Gade, Niels W.: Sai Jeesus seimen vuoteekseen

Gade, Niels W.: Sai Jeesus seimen vuoteekseen

Gade, Niels W.: Sai Jeesus seimen vuoteekseen

Price 3,90 €

Niels Wilhelm Gade: Sai Jeesus seimen vuoteekseen ('Barn Jesus i en Krybbe laa') (lyrics by Hans Christian Andersen)

Original key: F major [range: F4-F5]

Downloads:

Barn Jesus i en Krybbe laa, skjøndt Himlen var hans Eie...

[Sai Jeesus seimen vuoteekseen, vaikk' hänen taivaat ovat...]

Your shopping cart is empty

Terms and conditions

{Terms and conditions}